Nordiskt Flygteknikcentrum Luleå

Flygtekniker

En unik yrkeshögskoleutbildning som examinerar i efterfrågade kompetenser på arbetsmarknaden.

Vi utbildar inom:

Gymnasieutbildning Flyg/Helikoptermekaniker

Luleå Gymnasiskolas treåriga flyg o helikoptermekaniker utbildning OBS sök direkt från årskurs nio

Civila flygbolag

Kurser/utbildningar enligt offert

Försvarsmakten

Kurser/utbildningar enligt offert

Flygmekaniker och Flygtekniker utbildningarna är riksrekryterande


Kvalificerad YH utbildning flygtekniker

Flygtekniker - Helikopter

420 YH-poäng
Luleå

Flygteknikerutbildningen i Luleå, har med sin regionala placering ett utbildningsansvar mot i första hand Norrlandsregionens krav och efterfrågan. Den idag specifika infrastrukturen inom flygområdet i Norrland, med en blandning av tung luftfart och medelstora/mindre allmänflygföretag samt Flygvapnets största flygflottilj F21, placerad på Kallax flygplats, gör att Luleås flygteknikutbildning är ett måste för nyrekryteringen till dessa.

Flygteknikutbildningen i Luleå erbjuder förutom utbildning mot helikoptertekniker TB1.3. Vi erbjuder även möjlighet att komplettera med Modul M11 (Flygplanlära) och M17 (Propeller) för TB1.1 i samverkan med Klippans och Nyköpings flygteknikutbildning samt även modul M16 (Kolvmotor) för B1.4.

Vi har en komplett B1 utbildning och då blir praktiktiden bara 2 år efter fullföljd utbildning.

Två av Sveriges större helikopterföretag har sina huvudbaser i Norrbotten. Helikopterflottiljens verksamhet håller på att utvecklas i Luleå med stort behov av rekrytering. Inom detta yrkesområde råder det en mycket stor brist på kvalificerad arbetskraft inom hela landet (Helikoptertekniker).

Ansökning
Ansökan sker till oss på NFTC genom att du fyller i denna blankett...
Sista anmälningsdag är 1 Juni 2017 kursstart augusti 2017

Läs mer om Flyg/Helikopterteknikerutbildningen här.

Frågor

Vid frågor om antagning betyg mm kontakta Börje Röckner 070-5693491

Vid frågor om själva utbildningen kontakta Jonas Palo 070-6534530