Nordiskt Flygteknikcentrum Luleå

Nordiskt FlygTeknikCentrum:s hemsida

Välkommen till Sveriges nordligaste flygteknikutbildning.

Vilka tillstånd har NFTC och vilka utbildningar har vi?

Vi har EASA tillstånd SE147.004, A1, A3, B1,3. Vi utbildar flygtekniker med primär inriktning mot B1.3, helikopter inom ramen för Yrkeshögskolan. Flygteknikutbildningen är en av Luleås lokala profilgrenar. Vi samverkar med Luleå Gymnasieskola om flygmekanikerutbildningen, A1 och A3, flygplan och helikopterteknik.

 

Beviljad YH-ansökan Flygtekniker 420P

den 8 februari 2017

YH-myndigheten har beviljat Nordiskt FlygTeknikCentrums ansökan om  flygteknikerutbildning-helikopter 420P med intag ht 2017 och ht 2018.

Utbildningen startar i augusti 2017 och genomförs under fyra terminer. Utbildningen passar dig som vill jobba i en internationell högteknonogisk bransch med service och underhåll av luftfartyg.

Över 90% av de studenter som examinerades vt-16 fick teknikerjobb inom branschen i hela landet. F.n. råder det stor brist på flygtekniker i landet vilket innebär att t.ex. SAAB, F21 och andra flygföretag nyanställer personal

Utbildningen följer dessutom internationella regelverk vilket innebär att även den internationella arbetsmarknaden är öppen för de som önskar.

Kontakta Börje Röckner angående ansökan Email: borje.rockner@nftc.nu Tel: 070-5693491

 

den 12 december 2016

Mer info
Nyhetsarkiv